ยูเนียน เซ้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มสร้าง แบรนด์เนม “Talking-Dict” จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือว่า สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ ทันสมัยและตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคยุคเทคโนโลยีมากที่สุด  ยูเนียน เซ้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด  ยังเป็นบริษัทแรกที่บุกเบิกและจำหน่ายพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2536 บริษัท ยูเนียน เซ้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้มุ่งมั่นรักษาปณิธานทางธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์มาโดยตลอด ประสบความสำเร็จในการผลิตและกระจายสินค้าไปตามหน่วยศูนย์ตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และเป็นแบรนด์ผู้นำในตลาดพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 80% ด้วยคุณสมบัติและคุณภาพดังกล่าวเหล่านี้ ทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดอยู่แถวหน้าด้านผู้นำเทคโนโลยีได้อย่างภาคภูมิ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคตลาด

ยูเนียน เซ้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีความหลากหลายให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาหาความรู้ เพื่อความบันเทิง รวมไปถึงเพื่อความสะดวกทันสมัยที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน นอกจากนี้ เรายังออกแบบ ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนตัว  Personal Digital Assistant (PDA) ซึ่งพจนานุกรมแบบ  PDA  นี้นับเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่สามารถเขียนคำสั่งภาษาไทยด้วยลายมือที่หน้าจอได้ ทำให้การค้นหาคำและความหมายของคำง่ายและสะดวกสบายขึ้นอย่างมาก 

ยูเนียน เซ้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ยังได้รับการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งการให้บริการ / การบริหารและจัดการภายในด้วย จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในปี พ.ศ. 2538  ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ได้ดีถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยูเนียน เซ้นซ์ เทคโนโลยี จำกัด ให้ความสำคัญอย่างมากในการบริหารงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในการรักษาคุณภาพของทีมขาย ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

ด้วยคุณภาพ คุณสมบัติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำ ชื่อของ Talking-Dict ในวันนี้ จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการพัฒนา เทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งของพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วอย่างสมบูรณ์